CENTURION CHRISTELIKE LAERSKOOL

VIR MÉÉR AS DIE GEWONE

Opemaand: elke skooldag 7:40 tot 13:45 is enigeen welkom om te kom kyk hoe dinge by CCL gedoen word! Kom kyk ook na die sport en kultuur wat CCL elke kind bied! Méér as die gewone!

OPKOMENDE AKTIWITEITE

Akademie

Kultuur

Sport

Skoollied

Ons skool hier in Centurion
Het deur Gods hand ontstaan
Ons ouers het die skool vir ons begin
Die pad vir ons gebaan
Dis hier waar ons van alles leer
Die skepping soos deur God regeer
Dan staan ons sterk in hierdie land
Ons vat mekaar se hand.
Ons ken en dien
Opreg bring elke een sy kant
Centurion, deur hierdie band
Sal ons die goeie sien

Brought to you by The Le Roux Group