Visie

Om ‘n uitnemende Afrikaanse skool te wees waar die Bybel as grondslag dien om deur Christus roepingsbewuste kinders te vorm.

Centurion Christelike Laerskool

  • Onafhanklike, Afrikaanse skool
  • Deel van die ARSO skole netwerk
  • Christelike grondslag en sterk waardes
  • Hoë akademiese standaard
  • Klein klasse en persoonlike aandag (maks 20 leerders per klas)
  • Kleuters en Gr 0 volg eie program
  • Klem op deelname sonder ongesonde druk om te wen
  • Sport, seisonale afrigting in verskeie sportsoorte

Nuwe Nuus

Top of Page