Visie

Om ‘n uitnemende Afrikaanse skool te wees waar die Bybel as grondslag dien om deur Christus roepingsbewuste kinders te vorm.

Missie

Om kinders op Akademiese en Geestelike vlak toe te rus.

Waardes

Regverdigheid, Eerlikheid, Lojaliteit, Betroubaarheid, Dissipline, Naasteliefde, Geborgenheid, Respek, Verdraagsaamheid, Verantwoordelikheid, Uniekheid, en Individualiteit van kinders.