Visie, Missie en Waardes

Visie

Om ‘n uitnemende Afrikaanse skool te wees waar die Bybel
as grondslag dien om deur Christus roepingsbewuste leerders te vorm.

Missie

Om leerders op akademiese en geestelike vlak toe te rus vir die lewe.

Waardes

Regverdigheid, Eerlikheid, Lojaliteit, Betroubaarheid, Dissipline, Naasteliefde, Geborgenheid,
Respek, Verdraagsaamheid, Verantwoordelikheid, Uniekheid, en Individualiteit.