Visie, Missie en Waardes

Visie

 

Om ‘n uitnemende Afrikaanse skool te wees waar die Bybel
as grondslag dien om deur Christus roepingsbewuste leerders te vorm.

 

Om leerders op akademiese en geestelike vlak toe te rus vir die lewe.

Missie

Waardes

 

Regverdigheid, Eerlikheid, Lojaliteit, Betroubaarheid, Dissipline, Naasteliefde, Geborgenheid,
Respek, Verdraagsaamheid, Verantwoordelikheid, Uniekheid, en Individualiteit.