Vakansie Dae 2017

Vakansiedae 2017

 

Datum

Dag

Amptelike vakansiedag

Weeksdag

1 Januarie

Nuwejaarsdag

Ja

Sondag

20 Maart

CCL Vakansiedag

Nee

Maandag

21 Maart

Menseregte Dag

Ja

Dinsdag

14 April

Goeie Vrydag

Ja, Paas Vrydag

Vrydag

17 April

Paas Maandag

Ja

Familie Dag

Maandag

27 April

Vryheidsdag

Ja

Donderdag

28 April

CCL Vakansiedag

Nee

Vrydag

1 Mei

Werkersdag

Ja

Maandag

4 Mei

Hemelvaartsdag

Nee

Donderdag

16 Junie

Jeugdag

Ja

Vrydag

9 Augustus

Vrouedag

Ja

Woensdag

24 September

Erfenisdag

Ja

Sondag

25 September

Erfenisdag

Ja

Maandag

16 Desember

Geloftedag

Ja, Versoeningsdag

Saterdag

25 Desember

Kersdag

Ja

Maandag

26 Desember

Welwillendheid

Ja

Dinsdag