Stigting en ontstaan

Die skool is gestig deur ouers wat die noodsaaklikheid van reformatoriese onderwys besef het. Centurion Christelike Laerskool is gestig (eers bekend as Reformia) en staan die eerste paar jaar onder hoofdelike toesig van Gereformeerde Skool Dirk Postma. Die grondslag van die skool is die die Bybel as onfeilbare Woord van God en die Drie formuliere van Eenheid soos onderskryf deur die susterskerke.

2002

CCL het Januarie 2002 sy deure oopgemaak vir 6 leerlinge in graad 0 en 2 leerlinge in graad 1. Soos wat die woord versprei, groei die skool elke jaar. In 2006 word ‘n belangrike mylpaal behaal met die aanstelling van ‘n eie skoolhoof. Die skool het teen die tyd gegroei om al die grade van R tot 7 in te sluit. Die skool het tans 80 kinders, 8 onderwyseresse, twee administratiewe beamptes en ‘n voltydse skoolhoof.

Die skool bied ook die diens van ‘n naskoolsentrum aan.