Skoollied

Skoollied

 

Geskryf deur Phia van Helden
Leuse : Ken en Dien

Skoollied Musiek: Pieter van Helden
Woorde: Phia van Helden

Ons skool hier in Centurion
Het deur Gods hand ontstaan
Ons ouers het die skool vir ons begin
Die pad vir ons gebaan
Dis hier waar ons van alles leer
Die skepping soos deur God regeer
Dan staan ons sterk in hierdie land
Ons vat mekaar se hand
Ons ken en dien
Opreg bring elke een sy kant
Centurion, deur hierdie band
Sal ons die goeie sien

Tydens skoolkonsert kry almal kans om hul slag te wys