Remediërende diens vir Centurion Christelike Laerskool

Ek kan klassies inligting

Ek lewer ‘n remediërende diens vir Centurion Christelike Laerskool vir u gerief as ouers in skooltyd, Soos u reeds weet het ons kinders soms net ‘n bruggie nodig om by die ander kant met sukses te kan arriveer en RO bied vir kinders ‘n ideale ondersteuning in die proses. RO is geen wondermiddel nie, maar dit ondersteun u as ouers en u kind om die proses van leer te vergemaklik.

My program sluit die volgende in:

(verskil van kind tot kind- elke kind se program word aangepas by sy spesifieke behoefte)

 • Probleemoplossing vir ‘n spesifieke probleem wat u kind ondervind, volgens sy ouderdom (verwys deur juffrou/ouer) – sluit in bv. lees, spelling, wiskunde, engels, fokus tegnieke en so meer…

 • Spelling

 • Hoofrekene Lewensvaardighede/ “Life coaching” –vleg nou en dan in / indien u as ouer dit versoek

 • Studiemetodes (Graad 4’s / indien u as ouer dit versoek)

 • Perseptueel (Graad R/indien daar nog ‘n behoefte is)

 • Skoolgereedheidstoetse (Graad R – teen ekstra koste)

 • Evaluering vir vordering met verslag aan ouer

Ook  ingesluit in die program

 • Weekliks leen ek ‘n boekie vir u kind huis toe om sy lees te ontwikkel en as hy dit kom omruil, ontvang hy 5 sterretjies.

 • Huiswerk word uitgewerk, – nie verpligtend, maar help met u kind se vordering – die huiswerk word beloon – na 10 sterretjies, ontvang u kind ‘n beloningtjie.

Aanvullende programme wat ook deur “Ek kan” klassies aangebied gaan word deur die jaar tot voordeel van ons skool se ouers en kinders –  op ekstra onkostes en vir keuse van die ouer en kind

 • Studiemetode kursusse (ouer ondersteunend en kind aangedrewe)

 • Verskeidenheid ‘life skills’ workshops – ouers en kinders

Kostes vir 2014

Nadat ek bietjie marknavorsing gedoen het, het ek op die volgende fooie besluit vir 2014

R400 per maand – vir 10 maande(Feb. – Nov.) (alhoewel ek reeds in Januarie begin om op te maak vir vakansiedaggies)

Kontak my gerus vir enige navrae…

Magda Ehlers

082 784 1490 / magda.ehlers@gmail.com