Ons kinders aan die woord

[blockquote text=”Guan Buys (2018 Gr.7)

Vandat ek vier jaar oud was, was ek deel van CCL. Aan die heel begin was ek nog baie klein en het my
ouers my omgekoop met snoepie om skool toe te gaan, maar nadat ek eers ‘n paar kere daar gekuier
het, was ek onafskeidbaar van dié skool! Vanaf Graad 1 het die tyd net begin vlieg. Dit voel nog soos
nou die dag toe ek die eerste keer in die Graad 1-klas ingeloop het. Van die begin af het die
onderwysers ons Christelik opgevoed. Teen Graad 2 het ons hele klas al die boeke van die Bybel in
volgorde geken! Die ekstra vakke wat CCL aanbied het ‘n groot invloed op die leerders.
Toe een van ons hoërskool onderwysers ons nou die dag gevra het om die tien gebooie op te sê, was
ons CCL-kinders die enigstes uit 34 kinders wat dit kon doen. Die akademie van CCL is defnitief op
standaard – indien nie hoër nie! Waar ek nou in die hoërskool is, kan ek sê dat CCL voor is in die
vakke wat staatskole ook gehad het.
Van die min kinders in CCL tot die groot hoërskool met 1750 leerders, was glad nie ‘n groot
aanpassing vir my of enige van my klasmaats nie. Selfs al het CCL minder sportgeleenthede, hou die
skool aan uitbrei daarin. CCL se onderwys is uitsonderlik goed! Die enigste aanpassing vir my by die
hoërskool, was dat al die baie menere en juffrouens nie naastenby so ‘cool’ en gaaf is soos CCL s’n
nie! My laerskoolloopbaan by CCL het baie voordele gehad waarvoor ek baie dankbaar is!” show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=”#0064b0″]

[blockquote text=”Germari Bos

CCL was my veilige vesting weg van die huis af vir die agt jaar wat ek op laerskool deurgebring het. Daar kon ek met ‘n rustige hart groei in my geloof sonder al die invloede van buite totdat ek sterk genoeg was en die nodige Bybelkennis gehad het om die invloede te kan weerstaan.

Toe ek hoërskool toe is en vir die eerste keer regtig te doen kry met groepsdruk, verskillende gelowe en die druk om te presteer, was ek stewig geanker in die Bybel en was geen van hierdie dinge ooit vir my ‘n probleem nie. Inteendeel, toe ek hoërskool toe gegaan het, was ek was nog nie uitgebrand na ‘n besige laerskoolloopbaan soos ander kinders uit ander laerskole nie. Ek kon met oorgawe en opwinding al die nuwe aktiwiteite geniet. Dit was ook nooit vir my nodig om terug te staan nie – ek het beslis nie gevoel asof ek ‘n agterstand op enige gebied gehad het nie en het selfs die voorreg gehad om in my laaste jaar as onderhoofdogter van Hoërskool Centurion te dien.

Ek beskou dit as ‘n ongelooflike voorreg om in CCL te kon wees en dit is my droom om eendag ook my eie kinders dieselfde geleentheid te bied.

Groete
Germari” show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=”#0064b0″]

[blockquote text=”Erika Bos

So praat ek oor CCL

Hegte vriendskappe, goeie onderrig en ‘n vaste fondasie – dit is alles geskenke van

ewigheidswaarde wat ek by geen ander plek as by Centurion Christelike Laerskool kon

verkry het nie. Die skool het my baie waardes geleer wat ek al die pad saam met my

hoërskool toe gedra het. Die hoërskool is baie anders. Daar moet jy jou man kan staan en

sonder die fondasie wat die laerskool vir my gelê het, sou ek dit nie kon doen nie. As gevolg

van die waardes wat ek van die laerskool af saamgebring het, het ek nooit toegelaat dat

lewensaanslae my onderkry nie.

In die hoërskool floreer ek in kultuur. Sonder die ondervinding wat ek in die laerskool

opgedoen het op gebiede soos drama, kunste en redenaars, sou dit nie so maklik in die

hoërskool gewees het nie. Die kleiner gehore by redenaars het my gehelp om die

selfvertroue op te bou om nou voor groter gehore op te tree.

Akademies staan ek ook sterk en dit is alles te danke aan CCL se hoë standaarde. Ek het

letterlik deur Graad 8 en 9 gegly, omdat ek die werk klaar geen en verstaan het – die nodige

boustene was klaar gelê.

CCL het regtig blywende waarde vir my en die ander leerders. Dit was my tweede huis en

tweede familie en was ‘n ervaring wat ek vir niks in die wereld verruil nie.

Erika Bos” show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=”#0064b0″]