Hoekom Centurion Christelike Laerskool

‘n Uitnemenende Skool met Persoonlike Aandag

‘n Uitnemenende Skool met Persoonlike Aandag

Ons skool is ‘n onafhanklike Christelike, Afrikaanse laerskool wat sy eie leerplan kan vasstel. Ons gebruik ICO (Instituut vir Christelike onderwys) se beproefde leerplanne, wat landwyd in ICO (Instituut vir Christelike onderwys) skole gebruik word.

Die leerplan is in lyn met die Nasionale Kurrikulum soos bepaal deur die Departement van Basiese Onderwys (DBO), maar is op ‘n baie hoër standaard.

Ons skool is geregistreer by Gauteng Onderwysdepartement en inspeksie word gereeld deur hulle gedoen, om seker te maak die skool is op standaard.

Waar nasionale voorskrifte nie strook met Christelike beginsels nie, is aanpassings gemaak, en word dit aangevul met vakke soos Bybel en Kerkgeskiedenis(van gr4) en Christelike Lewensorientering.

Gr 00 en Gr R volg hul eie program – onafhanklik van die groter leerders – wat baie geleentheid vir beweging, buite-speel en eksperimentele leer insluit.

Vaslegging van grondbesinsels van wiskunde en taal vorm steeds die basis van  onderrig.

Probleemoplossing, individuele denke en uitoefen van keuses, eerder as net inwin van feite, word beklemtoon.

Moeite word gedoen om nie net vaardighede en kennis oor te dra nie, maar om leerders ‘ n liefde vir taal en ander vakke te ontwikkel.

Individuele aandag en vordering volgens eie tempo is moontlik a.g.v klein klasse (Gemiddeld 12 – 15 in ‘n klas)

Die standaard van onderrig by CCLS is baie hoog, en word jaarliks gemeet met eksterne toetse vir Gr3 en Gr 7.

Onderhoude met gr 8 leerders wat gr 7 in CCLS was, om akademiese en emosionele gereedheid vir hoërskool te bepaal, word jaarliks gedoen. Leerders doen goed en pas maklik aan in Hoërskool.

Skakeling met ander ICO (Instituut vir Christelike onderwys) skole en met Laerskole in Centurion t.o.v kurrikulum verryking, personeel-ontwikkeling, sport- en kultuurgeleenthede en veldskool/kampe maak seker ons is nie geisoleerd nie.

Toegewyde en professioneel gekwalifiseerde onderwysers. Almal is geregistreer by Raad van Onderwysers (SACE).