22 Februarie 2020

22 Februarie 2020

By CCL het ons tonne pret terwyl ons leer. Ons leer ook van ons Skepper en sy skepping. Ons leerlinge het geleer van hul moedertaal, krygspel en ook hoe om voerders vir voëls te bou.