28 November 2019

28 November 2019

Bybeldag by CCL: ons vier Huttefees!

* Ons stamme bou hutte om die tydelike blyplek van die Israeliete tydens die woestyn reis te herdenk,
* ons trek deur die Rietsee, verby Mara, Elim, Refidim, Sinai tot in Kanaan onder die lig van die wolkkolom, en weet Jesus is die Lig van ons Lewe!
* toe vier ons fees in die hutte en eet brood (manna) en drink water soos die Israeliete, maar dink aan Jesus wat die brood van die lewe en die lewende water uit die rots is!

Ons speel en lag en geniet die ware lewe wat ons deur Jesus kry!