27 September 2019

27 September 2019

Centurion Christelike Laerskool… soveel méér as die gewone:
streef na uitnemende akademiese standaard, gebalanseerde buitemuurse aktiwiteite,
gesonde pret,
liefde teenoor ons God en ons naaste en die omgewing…
noem maar op!
Kom kyk watter skat van onderrig en opvoeding is hier in Centurion!
Oktober… die mooiste, mooiste maand is CCL- OPEMAAND!!