26 Julie 2019

26 Julie 2019

Nog ‘n week van leer en pret en plesier… al is dit ysig koud soggens! Ons skryf briefies en gaan pos dit self, ons spring en verf en leer en bou ons eie verbeeldingsvlugte! Ons oefen koor en orkes vir die optrede by Rusoord Ouetehuis en ons loof die Here met Ps 42:12: die Here, die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is ons beskutting!