23 November 2019

23 November 2019

Soggens sing ons saam Soli Deo Gloria en dan is ons leerders gerat en wys wat hulle ken.
Daarna is dit tyd vir pret en sing en speel en eko-dinge… voor leer vir die volgende vak weer aanbreek!
Ons R’etjies bak en brou en versier hul eie koekies!
Bevoorreg om so te kan skoolgaan!