2 Augustus 2019

2 Augustus 2019

Net vyf dae in ‘n week, maar soveel wat dan gedoen word – ons doen navorsing, bou en leer van aansigte, wikkel daardie litte, maak ‘n plan en roep die woordeboek in; of spel speel-speel in Engels, of debatteer oor eeue gelede se slawerny. Beste nog is om die dokter te laat kom dat almal weet hoe hy siektes beveg! Maar ons is gesond en bou rustig ons eie soldate en patrone en eie blombakke … en gaan sing en speel orkes by Rusoord Ouetehuis. Ons leer ook hoe om totsiens te sê vir ‘n maatjie wat emigreer.
Dit alles en nog meer doen ons tot ons Koning se eer!