19 Julie 2019

19 Julie 2019

Dit is CCL se visie: Om ‘n uitnemende Afrikaanse laerskool te wees waar die Bybel as grondslag dien om deur Christus roepingsbewuste leerders te vorm.
CCL doen dit deur leerders akademies en geestelik geleenthede te gee dat elkeen volgens sy/haar potensiaal kan blom…en die Here daarvoor dank!