12 Oktober 2019

12 Oktober 2019

CCL-ers in aksie – altyd voluit! Hulle leer en speel, gaan op uitstappies, deel talente op kunstefees te,
bou vaardighede uit… CCL, soveel méér as die gewone!