12 Julie 2019

12 Julie 2019

Kort wekie maar propvol!
CCL-ers en hulle onderwysers het hierdie kort wekie nie net lekker skoolwerk gedoen nie… Die onnies was by die ICO-seminaar en het daarna saam ingeval om die ander dinge van skool te geniet: koor-, orkes-, eko-dinge…en speel! Lekkerste was verseker die busrit en Aladdin-vertoning!