CCL Aug 2018

CCL Aug 2018

Die wonderwêreld van besig wees… CCL-ers stel hul verbeeldingsvlugte kreatief voor, selfs die uitsien na entrepreneursdag en CCL-Sonder-Grense word kreatief ‘adverteer’, lees word ”n wonderwêreld van ontdek, noodhulp word geoefen en wonderlike adrenalien bruis op die sportveld! Dan breek die wonder van lente ook oral reeds stil-stil deur…
en die kontras as personeel en ouers agterkom dat die skynbare wonderwêreld van tegnologie soos digitale kokaïen ons kinders van hulle wonderlike wêreld kan beroof (vgl Brad Huddleston)!
Mag wat ons sê en dink vir ons God aanneemlik wees – Psalm 19:15!