Finansies

‘ n Eenmalige registrasiefooi wat jaarliks deur die Algemene Vergadering goedgekeur word, is betaalbaar binne een (1) maand nadat die leerder(s) by die skool toegelaat is of ‘n reëling ten opstigte van afbetaling van die registrasiefooi, oor ‘n tydperk, soos uiteengesit in die onderstaande tabel, kan getref word met die Finasiële Direkteur.

 

Betaling voor 1ste skooldagAfbetalings Opsies
KindRegistrasiefooiAfslagTotaalBedragAantal maande
1steR 2 500R 500R 2000R 10524
2de en verderR 1 500R 500R 1000R 6324
[blockquote text=”Bekostigbare skoolfonds vir méér as die gewone!” show_quote_icon=”yes” text_color=”#0064b0″ quote_icon_color=”#0064b0″]

CCL is ‘n ouerskool wat uit eie fondse bedryf word. Die skool is in sy Akte van Oprigting geregistreer as ‘n niewinsgewende maatskappy met lede.

 

Die registrasiefooi is nie terugbetaalbaar indien die leerders die skool verlaat nie en sou die leerders die skool verlaat die volle registrasiefooie vereffen is, is die restant van die registrasiefooie onmiddelik betaalbaar.

 

  • Om die huidige uitgawes te dek beloop skoolfonds R2980 per leerling per maand.
  • Skoolgeld wat teen einde Februarie van elke jaar ten volle vereffen is, sal vir die hele jaar 5% afslag kry.
  • Vir nuwe inskrywings is daar registrasiefooie betaalbaar teen R105 per maand vir 24 maande of eenmalig teen R2500 per leerder. Hierdie registrasiegelde word gesien as ‘n nuwe leerling se bydrae tot die fasiliteite wat reeds gevestig is.
  • Herregistrasiefooi vir bestaande ouers:  R500 per kind betaalbaar in September elke jaar.
  • Naskoolfooie:  R1050 per kind per maand vir 12 maande betaalbaar voor die 3e van elke maand.
  • Naskool dagtarief: R105.00.
  • Skoolfonds word deur die begroting bepaal en word jaarliks op ‘n algemene ledevergadering in die laaste kwartaal hersien.
  • Daar is ‘n glyskaal van toepassing op groter gesinne: Waar meer as twee kinders uit dieselfde gesin in die skool is, is daar afslag vanaf die derde kind. Die derde kind kry 20% afslag, die vierde kind 30% en die vyfde kind kry 40%.
  • Personeel se kinders ontvang 30% afslag per kind.

 

Skoolgelde is so bekostigbaar moontlik sodat elke Christen-ouer wat erns maak met die opvoeding van sy kind, dit kan deurvoer.

 

Enige ekstra finansiële bydrae deur ouer, grootouers, familie of vriende word op prys gestel.

 

Vir verdere inligting, kontak gerus die direksielid gemoeid met die skool se finansies