Finansies

Skoolfonds en Finansies

CCL is ‘n ouer-skool wat uit eie fondse (van die ouers) bedryf word. Die skool is in sy Akte van Oprigting geregistreer as ‘n nie winsgewende maatskappy met lede.

  • Om die huidige uitgawes te dek beloop skoolfonds R2100 per leerling per maand.
  • Skoolgeld wat teen einde Februarie van elke jaar ten volle vereffen is, sal vir die hele jaar 5% afslag kry.
  • Vir NUWE inskrywings is daar registrasiefooie betaalbaar teen R150 per maand vir 24 maande of eenmalig teen R3600 per leerder. Hierdie registrasie gelde word gesien as ‘n nuwe leerling se bydrae tot die fasiliteite wat reeds gevestig is.
  • Herregistrasie fooi vir bestaande ouers:  R500 per kind betaalbaar in September elke jaar.
  • Naskool se fooie:  R690 per kind per maand vir 12 maande betaalbaar voor die 3de van elke maand.
  • Skoolfonds word deur die begroting bepaal en word jaarliks op ‘n algemene ledevergadering in die laaste kwartaal hersien.
  • Daar is ‘n glyskaal van toepassing op groter gesinne: Waar meer as twee kinders uit dieselfde gesin in die skool is, sal daar afslag wees vanaf die derde kind. Kind drie sal 20% afslag kry, kind vier 30%, kind vyf 40% ens.
  • Personeel se kinders ontvang 30% afslag per kind.

Ons probeer om skoolgelde so bekostigbaar as moontlik te maak vir elke Christen-ouer wat erns maak met die opvoeding van sy kind. As u dus graag hierdie saak wil ondersteun is u welkom om ‘n finansiĆ«le bydrae te maak.

 

Vir verdere inligting, kontak gerus die direksie lid gemoeid met die skool se finansies:
[email protected]