Erekode

  • Doen alles wat jy doen tot eer van God.
  • Ondersteun die skool in die volgorde van belangrikheid:
   • Missie eerste
   • Span tweede
   • Individu derde
  • Neem verantwoordelikheid en voltooi take.
  • Pas reëls en prosedures regverdig toe – op grond van feite.
  • Gee terugvoer binne 24 uur.
  • Spreek ‘n probleem direk met die betrokke persoon aan en aanvaar om aangespreek te word.
  • Hou vertroulike inligting vertroulik.
  • Wees stiptelik.
  • Gee erkenning en vier suksesse.
  • Soek ’n oplossing vir elke probleem.
  • Jou beste is goed genoeg.