Belangrike Dokumente

1. CCL Toelatingsbeleid :-

Klik om af te laai

2. Aansoek en Inskrywingsvorm :-

Aansoek om Toelating – Klik om af te laai

Naskool Aansoek – Klik om af te laai

Vraelys Direksie aan Voornemende Ouers – Klik om af te laai

3. Gedragskode en Dissipline Stelsel :-

klik om af te laai

4. Uniformlys :-

klik om af te laai

5. Akte van Oprigting :-

klik om af te laai

6. Kinders Erekode

klik om af te laai

7. Christelike Beleid

klik om af te laai