Conquesta 2012

Conquesta: 2012

Gedurende 2010 is daar besluit om al die leerders vanaf graad 3 tot graad 7 aan die Conquesta Olimpiade te laat deelneem. Dit is vir ons belangrik om te verseker dat ons standard hoog is en hierdie olimpiade word onder andere gebruik daarvoor. Die eerste jaar het ons aan Wiskunde, Afrikaans en Engels (Eerste addissionele Taal ) deelgeneem. Ons was so beindruk met die uitslae in veral Engels, dat die besluit geneem is om voortaan Engels as moedertaal te skryf!

2012 was ‘n besondere jaar vir ons leerders. Ons Graad 5 –klas is uitgesonder vir hulle goeie prestasie in Afrikaans en het ‘n toekening ontvang vir die 6de sterkste groep LANDSWYD. ‘n Prestasie om op trots te wees!

Alhoewel ons getalle nie toelaat dat ons spansport en groot kultuurinskrywings doen nie, is dit tog vir ons belangrik om ons leerlinge te motiveeer om deel te neem aan hierdie aktiwiteite en ontvang hulle erkenning binne skoolverband vir prestasies behaal.

Graadgroep

Gesyferdheid

#Literacy

Geletterdheid

3

69(66.86*)

73(72.55*)

90(87.05*)

Wisk

#Engels 1

Afrikaans 1

4

66 (58.84*)

62 (66.08*)

66 (65.78*)

5

79 (54.99*)

71 (58.95*)

79 (59.82*)

6

61 (52.71*)

67 (52.17*)

67 (60.79*)

7

66 (57.00*)

72 (60.98*)

70 (61.15*)

 

*Nasionale gemiddeld # Skryf Engels Eerste Taal